PRAWO DO ZASIŁKU BEZ OKRESU WYCZEKIWANIA

prawo do zasiłku bez okresu wyczekiwania

PRAWO DO ZASIŁKU BEZ OKRESU WYCZEKIWANIA

Prawo do zasiłku chorobowego nabywamy po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia tzw. okresu wyczekiwania. Są jednak sytuacje w których mamy prawo do zasiłku bez okresu wyczekiwania czyli od pierwszego dnia podpisania umowy.

Okresy wyczekiwania

Podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu:

  • obowiązkowo – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,
  • dobrowolnie – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu ubezpieczenia zalicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego jeśli przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni. Do tej sytuacji wlicza się także przerwy spowodowane urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Zasiłek bez okresu wyczekiwania

Przysługuje Ci, jeśli jesteś:

  • absolwentem szkoły lub szkoły wyższej i zostałeś objęty ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii – od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji – od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki,
  • ubezpieczony, a Twoja niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczony obowiązkowo i  masz  co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłem albo senatorem i przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
  • funkcjonariuszem Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Ważne!

Do zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku macierzyńskiego nie stosuje się art. 4 ustawy zasiłkowej, co oznacza, że nabycie prawa do któregokolwiek z tych zasiłków jest możliwe już w pierwszym dniu ubezpieczenia chorobowego.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy