CZY PRACODAWCA MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ W TRAKCIE CHOROBY PRACOWNIKA?

czy pracodawca może rozwiązać umowę w trakcie choroby pracownika?

ROZWIĄZANIE UMOWY W TRAKCIE CHOROBY PRACOWNIKA – KIEDY PRACODAWCA MOŻE

Co do zasady pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Kodeks pracy w art. 53 § 1 przewiduje sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać umowę w trakcie choroby pracownika w przypadku, gdy:

  • nieobecność z powodu choroby dotycząca pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy trwa ponad 3 miesiące,
  • staż pracy wynosi ponad 6 miesięcy, a także w przypadku choroby zawodowej lub choroby w wyniku wypadku przy pracy można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) i ewentualnym pobraniu świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące.

Ważne!
Rozwiązać umowę o pracę z przyczyn wyżej wymienionych można wyłącznie wtedy, gdy pracownik jest z ich powodu nieobecny w pracy. Jeśli przyczyny nieobecności ustaną, pracownik stawi się do pracy nie można go zwolnić bez wypowiedzenia.

Po chorobie pracownika trwającej ponad 30 dni należy wysłać pracownika na badania kontrolne! Mają one sprawdzić czy może on wykonywać pracę na dotychczasowym stanowisku. Badania kontrolne wykonywane są na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości w godzinach pracy. Orzeczenie lekarskie przechowujemy w części B akt osobowych. Pracodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeśli pracownik nie wykona badań kontrolnych.

Ważne przypadki dotyczące rozwiązywania umów w trakcie choroby pracownika

  1. Jeśli pracownik był w pracy i zostało mu wręczone wypowiedzenie, a następnie pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie – wypowiedzenie jest skuteczne.
  2. Ochrona pracownika przed zwolnieniem nie obowiązuje, gdy pracodawca ogłasza upadłość lub likwiduje firmę.
  3. Nie można zwolnić pracownika z powodu długotrwałej choroby po tym jak stawi się do pracy po chorobie.
  4. Jeśli rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby i nieobecności w pracy zgodnie z przepisami powinno się go zatrudnić ponownie, jeśli w ciągu pół roku zgłosi powrót do pracy niezwłocznie po tym, gdy się wyleczy.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *