DODATEK DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ 2021

dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 2021

DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

Pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 r.    2 800 zł).

Pora nocna

Pora nocna jest to 8 godzin przypadających pomiędzy godziną 21:00 a 7:00 rano. Pracodawca dokonuje wyboru przedziału czasowego pory nocnej w swoim zakładzie pracy samodzielnie lub po porozumieniu ze związkami zawodowymi.

Jak obliczamy dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w 2021 r.?

Obliczając dodatek należy obowiązujące w danym roku kalendarzowym minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2021 r. będzie to 2 800 zł) podzielić przez liczbę godzin pracy do przepracowania w danym miesiącu. Następnie otrzymaną godzinową stawkę dodatku pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w porze nocnej w danym miesiącu.

MIESIĄC 2021 R. WYMIAR CZASU PRACY KWOTA DODATKU (Pełny wymiar czasu pracy od poniedziałku do piątku)
STYCZEŃ 2800/152*20% 3,68 zł
LUTY 2800/160*20% 3,50 zł
MARZEC 2800/184*20% 3,04 zł
KWIECIEŃ 2800/168*20% 3,33 zł
MAJ 2800/152*20% 3,68 zł
CZERWIEC 2800/168*20% 3,33 zł
LIPIEC 2800/176*20% 3,18 zł
SIERPIEŃ 2800/176*20% 3,18 zł
WRZESIEŃ 2800/176*20% 3,18 zł
PAŹDZIERNIK 2800/168*20% 3,33 zł
LISTOPAD 2800/160*20% 3,50 zł
GRUDZIEŃ 2800/176*20% 3,18 zł

W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek można zastąpić ryczałtem.

Wysokość dodatku regulują przepisy Kodeksu pracy, oznacza to, że pracodawca może ustalić wyższą stawkę dodatku za pracę w porze nocnej niż minimum wynikające z przepisów.

Kto nie może pracować w nocy?

    • pracownicy młodociani,
    • kobiety w ciąży,
    • pracownicy opiekującymi się dziećmi do 4 r. ż. (chyba, że wyrażą zgodę),
    • pracownicy niepełnosprawni (chyba, że lekarz wyrazi zgodę).

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *