KWARANTANNA/IZOLACJA A PRACA

KWARANTANNA/IZOLACJA A PRACA

W ostatnim czasie dużo wątpliwości powstaje na temat pracy w czasie epidemii. Kwarantanna/izolacja a praca zdalna czy jest możliwa? Jakie świadczenia przysługują pracownikom podczas kwarantanny i izolacji?

Kwarantanna a praca zdalna

Jeśli mieliśmy bliski kontakt z osobą zakażoną lub domownik otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19 to obowiązkowo podlegamy kwarantannie. Należy w tym przypadku powiadomić pracodawcę telefonicznie lub mailowo o tym fakcie. Nie wymagane są dokumenty ani zwolnienie lekarskie, ponieważ informacja o kwarantannie powinna się znaleźć u pracodawcy na platformie PUE ZUS. Jeśli ta informacja nie pojawiła się powinieneś maksymalnie 3 dni od zakończenia kwarantanny napisać krótkie oświadczenie dla pracodawcy zawierające:

  • imię, nazwisko, pesel,
  • datę rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny (dzień w którym domownik otrzymał pozytywny wynik testu) oraz datę zakończenia kwarantanny (czyli po 7 dniach od momentu zwolnienia z izolacji domownika),
  • imię, nazwisko, pesel osoby zakażonej oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia przez nią izolacji).

Jeżeli uzgodnisz z pracodawcą, że chciałbyś podczas kwarantanny pracować zdalnie – nie będzie przysługiwał Ci zasiłek chorobowy a wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Kwarantanna/izolacja dziecka a praca

W tym przypadku jest to traktowane jak choroba dziecka i możesz się ubiegać o zasiłek opiekuńczy jeśli dziecko nie ukończyło 14 r.ż. (lub 18 r.ż. w przypadku niepełnosprawności). Należy złożyć do pracodawcy oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub izolacji zawierające:

  • imię, nazwisko, pesel ubezpieczonego,
  • dane dziecka lub innego członka rodziny: imię, nazwisko, pesel,
  • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny lub izolacji i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

Wzór oświadczenia: kliknij tutaj

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z prośbą o potwierdzenie informacji zawartych w Twoim oświadczeniu.

Izolacja a praca

Podczas izolacji osoba jest traktowana jako chora. Nie można pracować w trakcie izolacji.

 


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *