BON TURYSTYCZNY 500zł

Bon turystyczny dla rodziny z dzieckiem

BON TURYSTYCZNY DLA KAŻDEGO DZIECKA

Bon turystyczny przysługuje każdemu dziecku mieszkającemu w Polsce, które ma prawo do świadczenia wychowawczego. Powstał, aby przede wszystkim pomóc pośrednio branży turystycznej dotkniętej skutkami COVID-19 oraz dlatego, aby wesprzeć finansowo polskie rodziny. Od 1 sierpnia można już pobierać bony na platformie PUE ZUS.

Co to jest bon turystyczny?

Bon turystyczny jest to forma wsparcia, która wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. ż. oraz jedno świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje niezależnie od osiąganych dochodów a także jest zwolniony z podatku.

Za pomocą tego bonu można opłacać usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne na terenie kraju przysługujące na rzecz dziecka.

Jak działa bon turystyczny?

Bon generujemy elektronicznie na platformie PUE ZUS (musimy mieć konto założone). Występuje on w formie 16-cyfrowego numeru, który przekazany będzie na wskazany przez Ciebie nr telefonu komórkowego lub adres poczty e-mail.

Bon będzie ważny do 31.03.2022 r.

Jak założyć konto na PUE ZUS?

Link do filmu udostępnionego przez ZUS: Kliknij tutaj

Jak aktywować bon? 

Link do filmu: Kliknij tutaj

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną całodobową infolinię, która z pewnością pomoże uzyskać pomoc, działa ona pod numerem:

22 11 22 111

Działa także dedykowany e-mail: bon@zus.pl, za pośrednictwem którego możesz zadać pytania.

Gdzie wykorzystamy bon turystyczny?

Realizacja bonu będzie możliwa tylko na terenie kraju. Możemy nim opłacić przede wszystkim:

    • pobyt w hotelu, pensjonacie, kempingu, gospodarstwie agroturystycznym,
    • imprezę turystyczną realizowaną przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego (musi to być połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji),
    • pobyt dziecka na „zielonej szkole”, kolonii, obozie.

Lista podmiotów, u których zrealizujemy bon znajduje się na stronie Polskiej Organizacji TurystyczneKażdy podmiot, który chce przyjmować płatności bonem musi przede wszystkim zarejestrować się przez platformę PUE ZUS.

Należy dodać, że bonem możemy płacić kilkukrotnie aż do wykorzystania całej kwoty 500 zł. Jeśli będzie brakować środków resztę dopłacimy z własnych środków.

Czy kobieta która urodzi dziecko w 2021 r. może skorzystać z bonu?

Tak, jeśli do 31 grudnia 2021 r. uzyskasz prawo do świadczenia wychowawczego, to będzie Ci również przysługiwać świadczenie w formie bonu.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym

 

Dzień wolny za święto w sobotę

dzień wolny za święto w sobotę

DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO W SOBOTĘ

Kiedy w 2020r. mamy święta wypadające w sobotę za które przysługują dni wolne?

W 2020r. mamy dwa święta, które wypadają w sobotę, za które przysługuje dzień wolny w innym dniu. Są to dni:

    • 15 sierpnia
    • 26 grudnia.

Co oznacza święto wypadające w sobotę i dlaczego należy się dzień wolny?

Jeśli u pracodawcy obowiązuje podstawowy system czasu pracy, gdzie sobota jest dniem wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy musi on udzielić pracownikom innego dnia wolnego w obowiązującym okresie rozliczeniowym.

Ustalanie wymiaru czasu pracy

Ustalając wymiar czasu pracy należy obniżyć go o 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Niewyznaczenie takiego dnia spowoduje, że wymiar czasu zostanie przekroczony co wiąże się z rozliczeniem godzin nadliczbowych.

Pracodawca w sierpniu ma do dyspozycji 160 godzin pracy, które może rozdysponować w okresie rozliczeniowym zgodnie z prawidłowym planowaniem czasu pracy.

Czy pracodawca może wskazać sam konkretny dzień wolny?

Tak, pracodawca może wskazać konkretnie w którym dniu pracownicy będą mieć wolne, może też wskazać kilka dni do wyboru, nie ma tu żadnych ograniczeń jedynie musi to być dzień przypadający w tym samym okresie rozliczeniowym.

Urlop lub choroba a dzień wolny

Jeśli pracownik w dniu wolnym wyznaczonym za święto w  sobotę przebywał na urlopie wypoczynkowym należy oddać mu inny dzień wolny.

Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w czasie kiedy przypada święto należy mu oddać dzień wolny. Inaczej będzie wyglądać sytuacja w której pracownik choruje w dniu „oddawania” dnia wolnego – w takim przypadku dzień wolny przepada. Pracodawca nie musi wyznaczać innego dnia wolnego, bo akurat wtedy pracownik się rozchorował.

Niepełno etatowcy?

Tutaj sytuacja przedstawia się tak samo jak przy pełnym etacie. Należy mieć na uwadze wymiar czasu pracy osoby pracującej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Praca w systemie weekendowym?

Pracownicy, którzy pracują w systemie weekendowym czyli piątek, sobota, niedziela, nie skorzystają z dnia wolnego.

Pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym?

Niestety pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym jest w okresie zawieszenia praw pracowniczych. Nie nabywa prawa do np. urlopu wypoczynkowego za ten okres więc tym bardziej nie powinien otrzymać wolnego dnia za święto w sobotę.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy