UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE – RÓŻNICE

UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE – RÓŻNICE

Świadczenie pracy można podzielić na dwie grupy: oparte na przepisach prawa pracy oraz oparte na przepisach prawa cywilnego. Jakie zatem są różnice zatrudnienia na podstawie umowy o pracę a zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie obrazuje poniższa tabela.

KRYTERIUM UMOWA O PRACĘ UMOWA ZLECENIE
Stosunek prawny Przepisy Kodeksu pracy Przepisy Kodeksu cywilnego
Wynagrodzenie Co najmniej minimalne wynagrodzenie, przysługują dodatki Co najmniej minimalna stawka godzinowa, brak dodatków
Podporządkowanie
kierownictwu dającemu
pracę
Tak Nie
Obowiązek świadczenia
pracy osobiście
Tak Tak (za zgodą zleceniodawcy możliwe jest zastępstwo)
Prawo do rekompensaty
za nadgodziny w postaci
czasu wolnego
Tak Nie
Prawo do rekompensaty
za nadgodziny poprzez
wypłatę dodatku
Tak Nie
Urlop wypoczynkowy Tak Nie
Urlop okolicznościowy Tak Nie
Opieka nad dzieckiem Tak, 2 dni w roku kalendarzowym Nie
Przerwa w pracy Tak, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin Nie
Ochrona przed zwolnieniem Tak, ochrona stosunku pracy, obowiązują okresy wypowiedzenia, uzasadnienie wypowiedzenia, konsultacje ze związkami, ochrona ze względu na wiek przedemerytalny, w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, itp. Nie
Odprawa Tak, jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników Nie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Tak, gdy pracodawca tworzy fundusz, np.: dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia rzeczowe, pożyczki, itp. Nie
Czas pracy Tak, obowiązują normy czasu pracy a za przekroczenie dodatek za nadgodziny Nie ma ograniczeń co do norm czasu pracy
Spory Sąd Pracy Sąd Cywilny
Bezpłatna opieka medyczna Tak Tak
Wynagrodzenie chorobowe Tak, przez 33 dni lub 14 dni finansowane przez pracodawcę Nie
Zasiłek chorobowy Tak, po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego
Świadczenie rehabilitacyjne Tak Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek macierzyński Tak Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek opiekuńczy Tak Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek dla bezrobotnych Tak, po spełnieniu ustawowych wymagań Tak, po spełnieniu ustawowych wymagań

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *