URLOP OKOLICZNOŚCIOWY – KOMU PRZYSŁUGUJE?

urlop okolicznościowy - komu przysługuje

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę oprócz urlopu wypoczynkowego ma do dyspozycji inne urlopy pracownicze. Jednym z nich jest urlop okolicznościowy. Dowiedzmy się komu przysługuje i jakie są zasady jego udzielania.

Urlop okolicznościowy – ile dni i komu przysługuje?

W określonych sytuacjach należy pracownikowi udzielić dni wolnych związanych z ważnymi wydarzeniami w jego życiu.

1 dzień przysługuje w przypadku:

  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu innej osoby będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika.

2 dni przysługują w przypadku:

  • ślubu pracownika,
  • urodzenia się dziecka pracownikowi,
  • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Wydarzenie nie odbyło się – co z udzielonym urlopem?

Jeśli wydarzenie, na które złożono wniosek o urlop okolicznościowy nie odbyło się, pracownik powinien skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie – nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.

Ważne!

  1. Rozwiedziony pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego w razie pogrzebu teścia lub teściowej.
  2. Urlop okolicznościowy musi pozostawać w związku czasowym z wydarzeniem, na który jest udzielany.
  3. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy obliczamy tak samo jak za urlop wypoczynkowy. Zmienne składniki przyjmujemy z miesiąca w którym pracownik korzysta z tego urlopu.
  4. Urlop okolicznościowy przysługuje „bez limitu” przesłanek, za który jest udzielany (np. ślub pracownika + urodzenie się dziecka pracownika + śmierć teścia – przysługuje 5 dni urlopu okolicznościowego).
  5. Urlopu udzielamy w dni zgodne z rozkładem czasu pracy pracownika, na cały dzień, niezależnie od liczby godzin pracy w harmonogramie.

 


Podstawa prawna:

§15 i 16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

 

Jedna odpowiedź do “URLOP OKOLICZNOŚCIOWY – KOMU PRZYSŁUGUJE?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *